NAŠE PRODUKTY

Tlakové láhve s plynem DrinkGAS (Offline zdroj)

Plněno plynem DrinkGAS pomocí technologie NITROS
Etikety s označením výrobce, data a expirační dobou
Lehké a velice kvalizní bezpečné lahve
Ochrana čistoty plynu lahve díky speciální pojistce

Tlakové lahve jsou plněny plynem DrinkGAS pomocí technologie NITROS přímo v prodejních místech. Tímto způsobem je minimalizována logistika distribuce naplněných lahví. Proces výroby plynu a plnění lahví je pod pravidelnou kontrolou poskytovatele licence DrinkGAS. Lahve s plynem jsou označeny etiketou konkrétního výrobce, druhem plynu včetně označení čísla šarže a předepsanou expirační dobou min. 24 měsíců.

Pro zajištění čistoty obsahu lahve jsou ventily osazeny speciální pojistkou, která omezuje úplné vypuštění obsahu lahve ve které takto vždy zůstává minimální bezpečnostní přetlak. Současně tato pojistka brání proniknutí cizích látek do lahve.

Tlakové lahve používané pro plyn DrinkGAS jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli což podstatně snížilo jejich hmotnost při zachování maximální bezpečnosti. Povrchová úprava odolným práškovým lakováním splňuje vysoké hygienické nároky moderních gastronomických provozů.

Parametry tlakových lahví:

  • Lahev 20 litrů má hmotnost 27 kg a rozměry (vxd) 880x204mm (vysoká)
  • Lahev 20 litrů má hmotnost 25-30 kg a rozměry (vxd) 750x232mm (nízká)
  • Lahev 10,7 litrů má hmotnost 16 kg a rozměry (vxd) 550x204mm
  • Lahev 5 litrů má hmotnost 8 kg a rozměry (vxd) 450x140mm

Plyn je plněn do tří velikostí lahví s objemem 20l, 10,7l a 5l na pracovní tlak 200 bar (EXTRA 180 bar). Jeden litr objemu tlakové lahve naplněné stlačeným plynem postačí k výčepu 1 x 50l sudu s nápojem. Lahve jsou osazeny standartním ventilem pro připojení standartního reduktoru tlaku N2.

Složení plynů

Základem pro výrobu je modifikovaná atmosféra s obsahem 0,6 až 0,9% O2 . Jednotlivé typy se liší množstvím příměsi CO2, která je nastavena tak aby dosahovala ekvivalentního vlivu jako směsi vyráběné z technického (destilovaného) dusíku s obsahem 20% a 50% CO2.

Ideální složení našich plynů bylo testováno a potvrzeno Výzkumným Ústavem Pivovarsko Sladařským v Praze. Viz. publikovaná studie.

UNIVERSAL obsahuje 99,1% N2 + 0,9% O2 a vzácných plynů
MASTER obsahuje 89,2% N2 + 10% CO2 + 0,8% O2 a vzácných plynů
SPECIAL obsahuje 79,3% N2 + 20% CO2 + 0,7% směs O2 a vzácných plynů
EXTRA obsahuje 49,3% N2 + 50% CO2 + 0,7% směs O2 a vzácných plynů (přesnost poměru v toleranci 5% celkového objemu)

Tlakové láhve s plynem CO₂ (Oxid uhličitý)

Pro výrobníky sody a postmixy

Tlakové lahve jsou plněny potravinářským CO2 od ověřených lokálních dodavatelů. Lahve s plynem jsou označeny etiketou konkrétního výrobce, typem plynu „CO2 potravinářské“ včetně označení data plnění a předepsanou expirační dobou min. 24 měsíců.

Pro zajištění bezpečnosti jsou ventily osazeny tlakovou pojistkou, která zamezuje kontaminaci vyprázdněné lahve.

Lahve používané pro plyn CO2 jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli což podstatně snížilo jejich hmotnost při zachování maximální bezpečnosti. Povrchová úprava odolným práškovým lakováním splňuje vysoké hygienické nároky moderních gastronomických provozů.

Parametry tlakových lahví:

  • Lahev 33,4l litrů s kapacitou 25 kg CO2 má hmotnost 34 kg a rozměry (vxd) 1410x204mm
  • Lahev 13,4l litrů s kapacitou 10 kg CO2 má hmotnost 19 kg a rozměry (vxd) 690x204mm
  • Lahve jsou osazeny standartním ventilem pro připojení standartního reduktoru tlaku CO2

Na výrobu 1 l sodové vody postačí 4 až 6 g CO2.

Generátory DrinkGAS & NITROS Inside (Online zdroj)

Výroba plynu DrinkGAS přímo u vás
Bez potřeby manipulace s plynovými lahvemi
Snížení nákladů na výčepní plyny
Ekologické řešení s minimální uhlíkovou stopou

V případě, že zásobování tlakovými lahvemi by bylo logisticky a ekonomicky neúnosné a nebo zákazník vyžaduje komfortní provoz bez nutnosti manipulovat s tlakovými lahvemi - lze instalovat přímo v místě spotřeby Online zdroj – Generátor NITROS Inside.

Lokálně instalovaný generátor plně pokryje výkonové potřeby provozovny přímým napojením na plynový rozvod výčepního systému. V případě potřeby lze instalovat i přiměšování CO2 pro zvýšení perlivosti některých druhů nápojů.

Výhodou instalace lokálního generátoru dusíku je především uživatelský komfort a nezávislost na dodávkách Offline zdrojů v tlakových lahvích. Výkon generátoru lze konfigurovat na libovolnou spotřebu.

Provozní náklady na výrobu plynu jsou pouze ve formě spotřeby el energie v řádu jednotek kW denně. Vzhledem k nulové logistice při dodávkách a malé energetické spotřebě lze uvést, že takto vybavený provoz minimalizuje emise CO2.

Generátory jsou do provozoven poskytovány formou pronájmu za cenu odvozenou dle ekvivalentní spotřeby Offline lahvovaných plynů DrinkGAS.

DrinkGAS můžete zakoupit na více
než 100 místech v České Republice!
Mapa prodejních míst
Ten správný výčepní plyn
|
crossmenu